Wirtualne Muzea Małopolski

Dostawa i instalacja kompleksowego wyposażenia sprzętowego i oprogramowania Regionalnej Pracowni Digitalizacji dla projektu Wirtualne Muzea Małopolski realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Numer ogłoszenia: 72674 – 2011; data zamieszczenia: 11.04.2011

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

OGŁOSZENIE
Dostawa i instalacja kompleksowego wyposażenia sprzętowego i oprogramowania Regionalnej Pracowni Digitalizacji dla projektu Wirtualne Muzea Małopolski realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013
Numer ogłoszenia: 72674 – 2011; data zamieszczenia: 11.04.2011