Wirtualne Muzea Małopolski

Szczegółowe opracowanie pracy konkursowej polegające na rozwinięciu koncepcji i opracowaniu pełnej interpretacji graficznej działu portalu Wirtualne Muzea Małopolski, dla projektu Wirtualne Muzea Małopolski realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

data zamieszczenia: 14.06.2013

znak sprawy: ZPA-271-6-1/13