Wirtualne Muzea Małopolski

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data zamieszczenia: 5 stycznia 2012


Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy ZPA-271-1-3/11,

Dostawa i instalacja kompleksowego wyposażenia sprzętowego i oprogramowania Regionalnej Pracowni Digitalizacji” dla projektu „Wirtualne Muzea Małopolski” realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Numer ogłoszenia: 2011/S 181-294509, data zamieszczenia: 21.09.2011


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data zamieszczenia: 12 grudnia 2011