Usługi drukowania czasopisma „Autoportret” nr 1/2014

Usługi drukowania czasopisma „Autoportret” nr 1/2014, książki, ulotki, zaproszenia oraz plakatów.
Część I – Usługa drukowania czasopisma „Autoportret” nr 1/2014
Część II – Usługa drukowania książki
Część III – Usługa drukowania ulotek i zaproszeń
Część IV – Usługa drukowania plakatów B1 i B2

znak sprawy ZPA-271-7-1/14


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data zamieszczenia: 18.03.2014 r.