Usługi drukowania czasopisma „Autoportret”, książki, ulotek, kopert.

Usługi drukowania czasopisma „Autoportret” nr 4/2013, książki „Lokalne muzeum. Poradnik praktyczny”, ulotek (2 rodzaje), kopert (2 rodzaje),

Część I – Usługa drukowania czasopisma „Autoportret” nr 4/2013 oraz ulotek (dwa rodzaje).
Część II – Usługa drukowania książki o roboczym tytule „Lokalne muzeum. Poradnik praktyczny”.
Część III – Usługa drukowania kopert (dwa rodzaje).

znak sprawy ZPA-271-7-6/13

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia

Data zamieszczenia: 6.12.2013 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data zamieszczenia: 29.11.2013 r.