Plan zamówień publicznych 2019

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.) zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 r.

Plan postępowań 2019 (marzec)