Plan zamówień publicznych 2018

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.) zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2018 r.

Plan postępowań 2018 (styczeń)