Ogłoszenie o zamówieniu nr 633530-N-2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 633530-N-2019 z dnia 2019-12-06 – przetarg nieograniczony na: „Wykonanie w technice audiodeskrypcji opisów eksponatów muzealnych na potrzeby projektu „Wirtualna Małopolska”– numer postępowania ZOA-21-261-3/19

Ogloszenie_o_zamowieniu_633530_N_2019_z_dnia_2019_12_06

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie BIP Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie https://bip.malopolska.pl/mikwkrakowie,m,327440,zamowienia-powyzej-30-tysiecy-euro.html