Ogłoszenie o zamówieniu nr 614402-N-2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 614402-N-2019 z dnia 2019-10-24 – przetarg nieograniczony na: Wykonanie 800 egzemplarzy gry „Małopolska. Moja Wolność” wraz z dostawą do  Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie” numer postępowania ZOA-22-261-1/19

Ogłoszenie_o_zamówieniu_nr_614402-N-2019 z dnia 2019-10-24

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie BIP Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie https://bip.malopolska.pl/mikwkrakowie w zakładce zamówienia publiczne/ ogłoszenia o zamówieniu