Ogłoszenie o zamówieniu nr 527015-N-2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 527015-N-2020 z dnia 2020-03-27 – przetarg nieograniczony na: „Dostawę sprzętu i oprogramowania dla potrzeb Regionalnej Pracowni Digitalizacji Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie (RPD MIK) w ramach projektu Wirtualna Małopolska – numer postępowania ZOA-21-261-1/20

Ogloszenie_o_zamowieniu_nr_527015_N_2020_z_dnia_2020_03_27

Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie BIP Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie

https://bip.malopolska.pl/mikwkrakowie,m,329390,zamowienia-powyzej-30-tysiecy-euro.html

W dniu 27.03.2020 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540055453-N-2020 z dnia 27-03-2020 r. 

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_540055453-N-2020 z dnia 27-03-2020 r.