Informacje z otwarcia ofert w postępowaniach prowadzonych w trybie zapytania o cenę w roku 2020

Informacje z otwarcia ofert w postępowaniach prowadzonych w trybie zapytania o cenę w 2020 roku dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie w zakładce „Zamówienia publiczne” pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/mikwkrakowie,m,332520,informacje-z-otwarcia-ofert-w-zapytaniu-o-cene.html