Informacja z otwarcia ofert ZOA-7-261-3/19

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZOA-7-261-3/19 prowadzonego w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) pn. „Druk czasopisma specjalistycznego „Autoportret” numer 2/2019 [65]”

info z otwarcia ofert_ZOA_7_261_3_2019_01072019