informacja z otwarcia ofert ZOA-7-261-2/19

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZOA-7-261-2/19 prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn. „Druk czasopisma specjalistycznego „Autoportret” numer 2/2019[65]”

Informacja_z_otwarcia_ofert_ZOA_7_261_2_2019_25062019