Informacja z otwarcia ofert ZOA-21-261-2/19

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) pn. „Druk i dostawa notesów towarzyszących projektowi Wirtualna Małopolska” nr ZOA-21-261-2/19

 info z otwarcia ofert_ZOA_21_261_2_2019_24102019