Informacja z otwarcia ofert ZOA-21-261-1/19

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) pn. „Druk i dostawa notesów i zeszytów towarzyszących projektowi Wirtualna Małopolska” nr ZOA-21-261-1/1

info z otwarcia ofert_ZOA_21_261_1_2019_09082019