Informacja z otwarcia ofert ZOA-2-261-1/19, ZOA-5-261-1/19

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) pn. „Druk i dostawa: plakatów, ulotek, wkładów do potykaczy dla potrzeb projektu Akcja Eksploracja (część A) oraz pocztówek, naklejek samoprzylepnych i identyfikatorów dla potrzeb projektu Małopolska To Go (część B) ” nr ZOA-2-261-1/19, ZOA-5-261-1/19

 info z otwarcia ofert_ZOA_2_261_1_2019_ZOA_5_261_1_19_01082019_