Informacja z otwarcia ofert ZOA-15-261-1/19

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) pn. Druk i dostawa podręcznika pn” Oprowadzanie Interpretacyjne” w ramach projektu Cicerone” nr ZOA-15-261-1/19

 

 info_z_otwarcia_ofert_ZOA_15_261_1_2019_31102019