Informacja z otwarcia ofert w zapytaniu o cenę

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) pn. Druk i dostawa ulotki DL na potrzeby XXII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowegonr ZOA-1-261-1/20

Informacja_z_otwarcia_ofert_ZOA_1_261_1_2020_25022020