Informacja o wyniku zapytania o cenę ZOA-1-261-1/20

Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) pn.Druk i dostawa ulotki DL na potrzeby XXII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowegonr ZOA-1-261-1/20

 

wyniki_ZOA_1_261_1_2020_wykonawcy_05032020