Informacja o wyniku postępowania ZOA-7-261-4/19

Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn. „Druk czasopisma specjalistycznego „Autoportret” numer 3/2019 [66]” nr ZOA-7-261-4/19 – wybór najkorzystniejszej oferty

wyniki_ZOA_7_261_4_2019_09102019_www