Informacja o wyniku postępowania ZOA-7-261-3/19

Informacja o wyniku postępowania nr ZOA-7-261-3/19 prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn. „Druk czasopisma specjalistycznego „Autoportret” nr 2/2019 [65]” – wybór najkorzystniejszej oferty

wyniki_ZOA_7_261_3_2019_10072019_www