Informacja o wyniku postępowania ZOA-21-261-2/19

Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn. „Druk i dostawa notesów towarzyszących  projektowi Wirtualna Małopolska ” nr ZOA-21-261-2/19 wybór najkorzystniejszej oferty

wyniki_ZOA_21_261_2_2019_29102019 www