Informacja o wyniku postępowania ZOA-2-261-1/19, ZOA-5-261-1/19

Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn. „Druk i dostawa: plakatów, ulotek, wkładów do potykaczy dla potrzeb projektu Akcja Eksploracja (część A) oraz pocztówek, naklejek samoprzylepnych i identyfikatorów dla potrzeb projektu Małopolska To Go (część B) ” nr ZOA-2-261-1/19, ZOA-5-261-1/19  – wybór najkorzystniejszej oferty w części A i B

 wyniki_ZOA_2_261_1_2019_ZOA_5_261_1_2019_08.08.2019_www