Informacja o wyniku postępowania ZOA-15-261-1/19

Informacja o wyniku postępowania nr ZOA-15-261-1/19 prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn. „Druk i dostawa podręcznika pn. „Oprowadzanie Interpretacyjne” w ramach projektu Cicerone” – wybór najkorzystniejszej oferty

wyniki_ZOA_15_261_1_2019__www_08112019