Informacja o wyniku postępowania ZOA-1-261-4/19

Informacja o wyniku postępowania nr ZOA-1-261-4/19 prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn. „Druk pocztówek i przewodników na XXI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego” – wybór najkorzystniejszej oferty na część A (pocztówki) i B (przewodniki)

wyniki_ZOA_1_261_4_2019_www_08052019