Informacja o wyniku postępowania: ZOA-28-261-1/19, ZOA-11-261-1/19, ZOA-30-261-1/19

Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) pn. „Druk i dostawa: książki pt. „Wzajemność. O współpracy” w ramach projektu „Wspiąć się na palce” , zaproszeń dla potrzeb projektu Małopolska Kultura Wrażliwa oraz publikacji pt. „Do myślenia” w ramach projektu badawczego, dla połączonych spraw o nr: ZOA-28-261-1/19, ZOA-11-261-1/19, ZOA-30-261-1/19

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_czesc_A_B_C_ZOA_28_261_1_2019_ZOA_11_261_1_2019_ZOA_30_261_1_2019_28112019_www