Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr ZOA-7-261-4/19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn. „Druk czasopisma specjalistycznego „Autoportret” numer 3/2019 [66]” nr ZOA-7-261-4/19

wybór_oferty_art_94_ust_3_pzp_ZOA_7_261_4_2019_14102019_www