informacja o unieważnieniu postępowania ZOA-7-261-2/19

Informacja o unieważnieniu postępowania nr ZOA-7-261-2/19 prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn. „Druk czasopisma specjalistycznego „Autoportret” numer 2/2019[65]”

informacja_o_unieważnieniu_postępowania_ZOA_7_261_2_2019_25062019_www