Informacja o unieważnieniu postępowania: ZOA-11-261-2/19, ZOA-28-261-2/19

Informacja o unieważnieniu postępowaniu prowadzonego w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) pn. „Druk i dostawa: teczek, świadectw dostępności dla potrzeb projektu Małopolska Kultura Wrażliwa oraz elementów edukacyjnych dla potrzeb projektu Ekonomia Współdzielenia – gra, dla połączonych spraw o nr: ZOA-11-261-2/19, ZOA-28-261-2/19

uniewaznienie_ZOA_11_261_2_2019_ZOA_28_261_2_2019_www_wykonawcy