Informacja z otwarcia ofert

Postępowanie nr: ZOA-7-261-1/19 pn. „Druk czasopisma specjalistycznego „Autoportret” numer 1/2019 [64] i kartki świątecznej”

Info z otwarcia ofert Autoportret