Autoportret i XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

Usługa drukowania i dostawy w ramach projektu „Autoportret”: czasopismo i ulotka oraz druków w ramach projektu „XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego”: książka, ulotka, plakaty.
Część I – Usługa drukowania i dostawy czasopisma „Autoportret” nr 1/2013
Część II – Usługa drukowania i dostawy książki pt. „Wejdź na szlak!”
Część III – Usługi drukowania i dostawy ulotek
Część IV – Usługi drukowania i dostawy plakatów B1 i B2

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data zamieszczenia: 26.03.2013


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data zamieszczenia: 19.03.2013
Znak sprawy: ZPA-271-7-1/13