szkolenia

Zespołowe planowanie strategiczne. Przydatne narzędzia

  • KIEDY: 28 lutego 2018 28/02/2018
  • GDZIE: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17 c, 30-233 Kraków
  • CENA: 100 PLN brutto od osoby

Jak efektywnie i poprawnie użyć przydatnych w procesie planowania narzędzi diagnostycznych: analizy SWOT, analizy otoczenia instytucji oraz budowania drzewa celów.

Dla kogo?

Dla dyrektorów, menadżerów, koordynatorów projektów. Oraz wielbicieli myślenia strategicznego.

Po co?

By zapoznać się z tymi narzędziami poprzez praktyczne ćwiczenia i skutecznie stosować je w pracy z zespołem pracowników lub członków organizacji.

Przebieg szkolenia:

  • Krótko opowiemy o tym, czym jest partycypacja w planowaniu rozwoju instytucji kultury.
  • Pokażemy, jak różnie można zaplanować planowanie i od czego to zależy.
  • Przedstawimy i przećwiczymy w czasie rzeczywistym trzy sprawdzone narzędzia.
  • Odpowiemy na Państwa pytania.
  • Doradzimy, gdzie szukać wiedzy i inspiracji.

Prowadzący:

Anna Miodyńska

Pracuje w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie, jest także trenerką Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, mediatorką i animatorką społeczną. W Małopolskim Instytucie Kultury od 2003 r. koordynuje program „Kultura w rozwoju ”, którego ważnym celem jest rozwijanie myślenia i planowania strategicznego. Od 2006 r. prowadzi szkolenia dla pracowników lokalnych instytucji kultury: dla bibliotekarzy w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz dla animatorów kultury w ramach Programu Dom Kultury Plus, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Sebastian Wacięga

Związany z Małopolskim Instytutem w Krakowie, gdzie współpracuje z zespołami instytucji kultury w zakresie diagnozy i planowania strategicznego (misja, wizja, kierunki rozwoju, cele i działania). Uczestniczył w tworzeniu koncepcji i realizacji: wystaw i wydarzeń kulturalnych, warsztatów edukacyjnych i szkoleń dla osób pracujących w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, instytucjach rynku pracy, firmach oraz dla nauczycieli, uczniów i osób bezrobotnych. Współautor książki „Lokalne muzeum w globalnym świecie. Poradnik praktyczny” (2013).  Ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz europeistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie obronił również doktorat na temat pomocniczości w lokalnej współpracy. Zainteresowany praktycznym zastosowaniem dziedzictwa, zwłaszcza do celów szkoleniowych i edukacyjnych.

Wspólnie prowadzą projekt pod nazwą „Myślimy strategicznie”