szkolenia

O języku, który nie wyklucza
Jak się komunikować, by trafiać do wszystkich?

Co wpływa na to, jak mówimy? Czemu służy autoidentyfikacja w języku? Jak rozwijać inkluzywną komunikację?

Webinar prowadzi Ewa Stoecker – psycholożka, badaczka, certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna, ekspertka związana z edukacją na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji. Członkini założycielka stowarzyszeń: Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) i Ekspedycja w Głąb Kultury (EiC). Od ponad 15 lat prowadzi działania edukacyjne i szkolenia antydyskryminacyjne. Obecnie pracuje w Dziale ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie zajmuje się przeciwdziałaniem dyskryminacji i przemocy.

Co wpływa na to, jak mówimy? Czemu służy autoidentyfikacja w języku? Jak rozwijać inkluzywną komunikację? Odpowiedzi od godziny 11 podczas webinaru „o języku, który nie wyklucza”.

Opublikowany przez Małopolski Instytut Kultury Czwartek, 2 lipca 2020