szkolenia

Wirtualne Muzea Małopolski
Jak korzystać z zasobów cyfrowych i nie zwariować?

Wystąpienie Kingi Kołodziejskiej to krótka prezentacja i wprowadzenie do sposobów twórczego i zgodnego z prawem wykorzystania zgromadzonych na portalu zasobów w praktyce edukacyjnej i artystycznej.