szkolenia

Edukacja kulturowa w czasach pandemii
O traceniu i przywracaniu sensu

Podczas spotkania rozmawialiśmy o tym:

– czym jest i po co dzieciom i młodzieży edukacja kulturowa – zwłaszcza dzisiaj;

– w jakiej sytuacji są obecnie dzieci i młodzież i jak zadbać o wzajemne relacje;

– czy prawa dziecka do partycypacji są realizowalne w czasach pandemii;

– jak i po co projektować obecnie działania edukacyjno-kulturowe z dziećmi i młodzieżą;

– co to znaczy być przewodnikiem dla dzieci i młodzieży, kiedy samemu nie zna się odpowiedzi.

Spotkanie poprowadziła Weronika Idzikowska – kulturoznawczyni, animatorka społeczna i kulturowa, pedagożka kultury. Twórczyni projektów edukacyjnych i kulturowych. Badaczka praktyk respektowania i realizacji praw człowieka w edukacji i w animacji.

https://www.facebook.com/mik.krk/videos/3373582955994746/