szkolenia

Koordynator(ka) dostępności
Pierwsze kroki do sukcesu

Coraz więcej instytucji zatrudnia koordynatorów i koordynatorki dostępności. Ich zadaniem jest sprawić, by instytucja była dostępna i otwarta dla każdego. Dr Anna Jankowska z Fundacji Siódmy Zmysł opowiada m.in. o tym, skąd brać na to środki, w jaki sposób zweryfikować poprawność napisów lub jakość audiodeskrypcji czy jak dotrzeć z ofertą do nowej publiczności.

Koordynator(ka) dostępności – pierwsze kroki do sukcesu

Coraz więcej instytucji zatrudnia koordynatorów i koordynatorki dostępności. Ich zadaniem jest sprawić, by instytucja była dostępna i otwarta dla każdego. Od godziny 11 @dr Anna Jankowska z @Fundacji Siódmy Zmysł opowie m.in. o tym skąd brać na to środki, w jaki sposób zweryfikować poprawność napisów lub jakość audiodeskrypcji czy jak dotrzeć z ofertą do nowej publiczności.Będziemy stawiać pierwsze kroki do sukcesu w zakresie koordynowania dostępnością w instytucji kultury.

Opublikowany przez Małopolski Instytut Kultury Czwartek, 21 maja 2020