szkolenia

Plan rozwoju – w jakim celu jest potrzebny instytucji kultury? (relacja ze szkolenia)

  • KIEDY:
  • GDZIE:
  • CENA:

21 listopada 2016 roku szesnaścioro dyrektorów i pracowników domów kultury i bibliotek oraz członków stowarzyszeń spotkało się w Małopolskim Instytucie Kultury, by wziąć udział w szkoleniu z planowania strategicznego. Szkolenie przybrało formę warsztatów, w czasie których uczestnicy poznawali metody formułowania celów i dobierania do nich odpowiednich wskaźników. Głównym zadaniem prowadzących było zachęcenie obecnych do udzielenia sobie samym odpowiedzi na dwa ważne pytania: „Czemu ma służyć strategia rozwoju w mojej instytucji?” oraz „Jaką metodę budowania tego dokumentu wybrać i jaką nadać mu formę?”.