szkolenia

Polityka gościnności lokalnych instytucji kultury

  • KIEDY: 10 grudnia 2018 10/12/2018
  • GDZIE: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, l. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków
  • CENA:

Domy kultury i biblioteki, realizując swoje programy, korzystają z własnych pomieszczeń i sprzętu. Coraz częściej są też otwarte na inicjatywy oddolne (spotkania, wystawy, pikniki), proponowane przez członków swojej społeczności. Instytucje kultury użyczają im infrastrukturę, a także inwestują w te aktywności czas i kompetencje pracowników. Współdziałanie daje obu stronom satysfakcję, lecz czasami komplikuje codzienną pracę instytucji. Pomysłem na skuteczną i rozwijającą współpracę jest polityka gościnności – zbiór zasad, które określą i ułatwią wzajemne relacje.

Kiedy:

10 grudnia 2018 (poniedziałek), godz. 10.00–16.00

Gdzie:

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków

Dla kogo:

Dla pracowników lokalnych instytucji kultury oraz dla osób odpowiedzialnych za rozwój kultury w miastach i gminach

Przebieg warsztatu:

 Wymienimy się doświadczeniami związanymi ze współpracą lokalną.

Zapoznamy się z kilkoma rozwiązaniami stosowanymi w instytucjach kultury w ramach polityk gościnności.

Wspólnie wypracujemy uniwersalne założenia dokumentu, które uczestnicy warsztatu będą mogli wykorzystać przy tworzeniu swoich zasad użyczania zasobów instytucji na rzecz lokalnych inicjatyw.

Prowadzący:

Anna Miodyńska
Pracuje w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie, jest także trenerką Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, mediatorką i animatorką społeczną. W Małopolskim Instytucie Kultury od 2003 r. koordynuje program „Kultura w rozwoju ”, którego  celem jest ponoszenie kompetencji kadr kultury a szczególnie rozwijanie myślenia i planowania strategicznego. Od 2006 r. prowadzi szkolenia dla pracowników lokalnych instytucji kultury: dla bibliotekarzy w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz dla animatorów kultury w ramach Programu Dom Kultury Plus, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Sebastian Wacięga
Związany z Małopolskim Instytutem w Krakowie, gdzie współpracuje z zespołami instytucji kultury w zakresie diagnozy i planowania strategicznego (misja, wizja, kierunki rozwoju, cele i działania). Uczestniczył w tworzeniu koncepcji i realizacji: wystaw i wydarzeń kulturalnych, warsztatów edukacyjnych i szkoleń dla osób pracujących w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, instytucjach rynku pracy, firmach oraz dla nauczycieli, uczniów i osób bezrobotnych. Współautor książki Lokalne muzeum w globalnym świecie. Poradnik praktyczny (2013).  Ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz europeistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie obronił również doktorat na temat pomocniczości w lokalnej współpracy. Zainteresowany praktycznym zastosowaniem dziedzictwa, zwłaszcza do celów szkoleniowych i edukacyjnych.

Udział w warsztacie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona: do 15 osób.

Obowiązują zapisy

Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: szkolenia@mik.krakow.pl. W zgłoszeniu należy podać:

  • Imiona i nazwiska uczestników warsztatu.
  • Krótką (3‒5 zdań) informację o rodzaju współpracy prowadzonej z lokalnymi partnerami.
  • Informację o tym, co jest najcenniejsze w tej współpracy z punktu widzenia instytucji.
  • Informację o tym, co sprawia Państwu kłopot w tej współpracy.