szkolenia

Jak stworzyć ciekawą ofertę instytucji kultury?

 • ZAPISY DO: 20 czerwca 2019
 • KIEDY: 27 czerwca 2019, godz. 10:00 27/06/2019
 • GDZIE: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, l. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków
 • CENA: 100 zł netto / os.

Szkolenie dla pracowników domów i ośrodków kultury oraz bibliotek, którzy swoją ofertę planują z wspólnie z mieszkańcami i korzystają z lokalnych zasobów.

Oferta lokalnej instytucji kultury jest wypadkową wielu czynników: możliwości finansowych i logistycznych, zainteresowań pracowników, aktualnych mód oraz oczekiwań władz lokalnych.
Do tego należy dodać jeszcze potrzeby mieszkańców i możliwości, które wynikają z lokalnych tradycji, umiejętności i zainteresowań, a także mapy społecznych powiązań. Czy można świadomie i efektywnie połączyć te rozmaite elementy układanki, aby oferta instytucji kultury cieszyła zarówno jej odbiorców i pracowników, jak i organizatorów? Tak, jest to możliwe ‒ podczas szkolenia zdradzimy, co trzeba zrobić, by stworzyć ofertę doskonałą.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak:

 • zaplanować i przeprowadzić badanie oczekiwań obecnych i potencjalnych odbiorców oferty,
 • stworzyć praktyczną mapę lokalnych zasobów,
 • z pożytkiem dla instytucji oddać przestrzeń oddolnym inicjatywom mieszkańców.

Cele, które chcemy osiągnąć:

 • zachęcić uczestników do tego, aby podczas planowania oferty uwzględniali wiele różnych uwarunkowań lokalnych i globalnych,
 • zaprezentować proste narzędzia porządkujące wiedzę o lokalnych zasobach,
 • zachęcić uczestników, by włączali mieszkańców nie tylko w proces planowania oferty, ale także w jej realizację.

Przebieg szkolenia:

 • uczestnicy szkolenia podzielą się doświadczeniami w tworzeniu oferty – wspólnie zbudujemy uniwersalny schemat planu pracy lokalnej instytucji kultury,
 • stworzymy mapę lokalnych zasobów i potencjału,
 • poznamy praktyczne podejście do badań oczekiwań odbiorców, czyli planowanie i prowadzenie badań w działaniu,
 • wymienimy i podsumujemy sprawdzone sposoby włączania mieszkańców w proces planowania i realizacji oferty.

Koszt szkolenia:

100 zł netto/os.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu nie zwracamy wpłaconych środków.

Organizator może odwołać szkolenie, gdy nie zbierze się wymagana liczba osób lub z przyczyn od Organizatora niezależnych, uczestnicy otrzymają wówczas zwrot całej wpłaconej kwoty. Najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem szkolenia poinformujemy o tym uczestników telefonicznie lub mailowo.

Obowiązują zapisy:

Prosimy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i podpisany przesłać w formie skanu na adres:
szkolenia@mik.krakow.pl do 20 czerwca 2019.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Prowadząca:

Anna Miodyńska
animatorka, trenerka myślenia strategicznego, facylitatorka pracy grupowej oraz mediatorka z wykształceniem m.in. przyrodniczym. Wiceprezeska Fundacji Kultura i Miejsce. Współpracuje z wieloma instytucjami, organizacjami i projektami, których celem jest rozwój społeczności oparty na lokalnych zasobach ludzkich, kulturowych i przyrodniczych. Przez 17 lat pracowała w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie.