szkolenia

Formy społecznego świętowania jako wyzwanie i szansa dla animatora

 • ZAPISY DO: 11 października 2019
 • KIEDY: 17 października 2019, godz. 10:00–15:00 17/10/2019
 • GDZIE: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, l. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków
 • CENA: 100 zł netto / os.

Szkolenie dla pracowników i pracowniczek lokalnych instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego, członkiń i członków organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych. Dla wszystkich, którzy planują, organizują i biorą udział w festynach, piknikach, galach jubileuszowych i innych formach społecznego świętowania.

Przestrzeń wspólnotowej zabawy jest dla animatora wyzwaniem i szansą. Wyzwaniem – bo wielu ludzi przychodzi na te wydarzenia jedynie po to, by zjeść, wypić i spotkać znajomych. To, co dzieje się na scenie i na różnych stoiskach często nie wzbudza ich zainteresowania. Szansą – bo właśnie na festynie (pikniku, jubileuszu) bliżsi i dalsi sąsiedzi są razem i mają dość czasu, by wspólnie coś dobrego przeżyć, czegoś nowego się nauczyć i – w efekcie – coś wartościowego razem zrobić. 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • jak zaplanować takie wydarzenie, aby przy okazji dobrej zabawy zrealizować ważne cele,
 • jak najpełniej odpowiedzieć na oczekiwania jego uczestników, 
 • jak wykorzystać kilka prostych narzędzi ułatwiających planowanie wydarzenia, 
 • jak robią to inni: pokażemy przegląd dobrych i nieco gorszych praktyk.

Cele, czyli chcemy:

 • zachęcić do refleksji nad celowością różnych wydarzeń oraz nad ich wpływem na odbiorców,
 • przekonać do planowania różnych form społecznego świętowania w oparciu o unikalne lokalne zasoby i potencjał mieszkańców,
 • zachęcić uczestników do stosowania narzędzi planowania, które przećwiczą podczas szkolenia. 

Ramowy program szkolenia:

 • doświadczenia uczestników i uczestniczek jako organizatorów, realizatorek i bywalców festynów, pikników i gal rocznicowych, 
 • cele, jakie możemy realizować dzięki tym wydarzeniom, 
 • katalog oczekiwań uczestników społecznego świętowania,
 • narzędzia pomocne w planowaniu: karta organizacji wydarzenia, wykres Gantta oraz ankieta badania oczekiwań,
 • inspiracje i pomysły do zastosowania. 

Prowadząca:

Anna Miodyńska
Animatorka, trenerka myślenia strategicznego, facylitatorka pracy grupowej oraz mediatorka z wykształceniem – między innymi – przyrodniczym. Wiceprezeska Fundacji Kultura i Miejsce. Współpracuje z wieloma instytucjami, organizacjami i projektami, których celem jest rozwój społeczności w oparciu o lokalne zasoby ludzkie, kulturowe i przyrodnicze. Przez 17 lat etatowo związana z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie.

Koszt szkolenia:

100 zł netto/os.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu nie zwracamy wpłaconych środków.

Organizator może odwołać szkolenie, gdy nie zbierze się wymagana liczba osób lub z przyczyn od Organizatora niezależnych, uczestnicy otrzymają wówczas zwrot całej wpłaconej kwoty. Najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem szkolenia poinformujemy o tym uczestników telefonicznie lub mailowo.

Obowiązują zapisy:

Prosimy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i podpisany przesłać w formie skanu na adres:
szkolenia@mik.krakow.pl do 11 października 2019 (do godz. 12:00).

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń