szkolenia

Jak przeprowadzić spotkanie, aby osiągnąć zamierzony cel

 • ZAPISY DO: 26 marca 2019
 • KIEDY: 2–3 kwietnia 2019 02/04/2019 03/04/2019
 • GDZIE: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, l. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków
 • CENA: 200 zł netto

Dyskusja w klubie książki, debata mieszkańców, narada zespołu projektowego, wspólne ustalanie planu działania, rozmowa z odbiorcami na temat ich oczekiwań… Jest wiele okazji do tego, by wykorzystać metody i narzędzia, które mogą pomóc w przeprowadzeniu i podsumowaniu spotkania, tak by było dobre i osiągnęło swój cel, dlatego warto dowiedzieć się na ten temat czegoś więcej.

Szkolenie będzie miało formułę warsztatową, co oznacza, że każde z proponowanych narzędzi nie tylko omówimy, ale także przećwiczymy w grupie. W ciągu dwóch dni uczestnicy nauczą się właściwego zadawania pytań, facylitowania dyskusji w grupie, prowadzenia burzy mózgów oraz ewaluacji efektów spotkania.

Dla kogo:

Dla animatorów, bibliotekarzy i nauczycieli, a także dla wszystkich moderujących spotkania, podczas których podejmuje się decyzje, dzieli opiniami oraz nadaje kształt pomysłom

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak:

 • zaplanować i przeprowadzić spotkanie oraz podsumować jego efekty,
 • określić rolę i wyzwania facylitatora,
 • dobrać metody i narzędzia facylitacji w taki sposób, aby uczestnicy spotkania czuli się na nim dobrze i mieli zapał do wspólnej pracy.

Cele, które chcemy osiągnąć:

 • uporządkowanie wiedzy uczestników na temat tego, jak sposób prowadzenia spotkania przekłada się na jego efekt,
 • zachęcenie do pracy metodami facylitacyjnymi,
 • wyposażenie uczestników w praktyczne narzędzia pomocne w prowadzeniu spotkań, ale także w każdej pracy z grupą,
 • udzielenie każdej osobie informacji zwrotnej na temat prowadzonego przez nią fragmentu spotkania; wszystkie te informacje złożą się na „żywy podręcznik” pracy facylitactora.

Przebieg szkolenia

Dzień pierwszy

Praktyczny przegląd narzędzi, które pomogą facylitatorowi spotkania osiągnąć zamierzony cel. Będziemy doświadczać i omawiać kolejne etapy skutecznego spotkania: od zintegrowania
uczestników po podsumowanie pracy.

Dzień drugi

Każda uczestniczka i każdy uczestnik spotkania poprowadzą jeden z etapów spotkania, wykorzystując wybrane przez siebie narzędzia pracy facylitacyjnej, by otrzymać cenną informację zwrotną, która nie jest oceną, lecz wsparciem w rozwoju.

 

Koszt szkolenia:

200 zł netto

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu nie zwracamy wpłaconych środków.

Organizator może odwołać szkolenie, gdy nie zbierze się wymagana liczba osób lub z przyczyn od Organizatora niezależnych, uczestnicy otrzymają wówczas zwrot całej wpłaconej kwoty. Najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem szkolenia poinformujemy o tym uczestników telefonicznie lub mailowo.

Obowiązują zapisy:

Prosimy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i podpisany przesłać w formie skanu na adres: szkolenia@mik.krakow.pl do 26 marca 2019 r.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadząca:

Anna Miodyńska – animatorka, trenerka myślenia strategicznego, facylitatorka pracy grupowej oraz mediatorka z wykształceniem m.in. przyrodniczym. Wiceprezeska Fundacji Kultura i Miejsce. Współpracuje z wieloma instytucjami, organizacjami i projektami, których celem jest rozwój społeczności oparty na lokalnych zasobach ludzkich, kulturowych i przyrodniczych. Przez 17 lat pracowała w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie.

Scenariusz warsztatów powstał z inspiracji projektu szkoleniowego „DOBRE SPOTKANIE: Jak to zrobić?” realizowanego przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP dla Programu Rozwoju Bibliotek.