szkolenia

Być jak cicerone, czyli jak ciekawie oprowadzać. Edycja III dwudniowe szkolenie oparte na metodyce interpretacji dziedzictwa Interpret Europe

  • ZAPISY DO: 29 marca 2019
  • KIEDY: 9–10 kwietnia 2019 09/04/2019 10/04/2019
  • GDZIE: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, l. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków
  • CENA: 150 PLN netto + należny podatek VAT

Dobre oprowadzanie powinno poruszać zwiedzających, odnosić się do ich doświadczeń, zaciekawiać, prowokować do zadawania pytań i pogłębiania wiedzy. Jak więc stworzyć scenariusz oprowadzania, dzięki któremu będziemy budować głębsze relacje publiczności z prezentowanymi obiektami i niesionymi przez nie treściami?

Patronem naszego programu, w ramach którego realizujemy szkolenie, uczyniliśmy archetypiczną postać włoskiego cicerone, zajmującego opowiadacza, który potrafi kierunkować uwagę, przykuwać wzrok, prowokować do myślenia, zarażać pasją, wzbudzać emocje i zachęcać do dialogu.

Efektem dwudniowych szkoleń będą scenariusze oprowadzania, które stworzymy używając narzędzi interpretacji dziedzictwa wypracowanych przez ekspertów organizacji Interpret Europe. Skupimy się na następujących zagadnieniach: jak tworzyć ciekawe tematy do prezentacji? Jak utrzymać uwagę odbiorców? Jak odpowiednio do ich potrzeb i możliwości dobierać treści? Jak sprawić, by odbiorcy nabrali przekonania, że prezentowane na wystawie treści są dla nich ważne?

Dla kogo?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się oprowadzaniem po obiektach dziedzictwa, które chcą poznać nowe, pomocne w swojej pracy narzędzia; zarówno pracowników instytucji i organizacji, takich jak muzea, parki narodowe czy krajobrazowe, stowarzyszenia czy fundacje, jak i osoby indywidualne.

Przebieg szkolenia

W trakcie dwóch sześciogodzinnych sesji będziemy:

  • tworzyć tematy łączące treści wystawy z szerszymi ideami
  • przygotowywać scenariusze oprowadzania zgodnego z metodyką interpretacji dziedzictwa
  • rozwijać kompetencje w zakresie oprowadzania angażującego grupę

Prowadzący:

Katarzyna Barańska – absolwentka historii sztuki oraz podyplomowych studiów poświęconych kulturowej tożsamości płci na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez lata pracowała jako redaktorka miesięcznika architektonicznego „A&B”. Od 2014 roku w MIK-u współtworzy zespół Dynamiki Ekspozycji. Z jego ramienia uczestniczyła w międzynarodowym projekcie InHerit, poświęconym interpretacji dziedzictwa. Obecnie koordynuje program Cicerone, w ramach którego DE przenosi na grunt polski kompetencje pozyskane we współpracy z międzynarodową organizacją Interpret
Europe.

Dominika Mietelska-Jarecka – absolwentka teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz duńskiej szkoły ludowej Diget Højskole ved Skagen. Współpracowała z wieloma muzeami. Interesuje się sztuką i kulturą Krakowa przełomu XIX i XX wieku. Zaangażowana w działalność na rzecz krakowskich społeczności lokalnych. Członkini sieci profesjonalnych interpretatorów
Interpret Europe.

Prosimy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i podpisany przesłać w formie skanu na adres: hajduk@mik.krakow.pl do 29 marca 2019 r.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt szkolenia: 150 PLN netto + należny podatek VAT

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu nie zwracamy wpłaconych środków.

Organizator może odwołać szkolenie, gdy nie zbierze się wymagana liczba osób lub z przyczyn od Organizatora niezależnych, uczestnicy otrzymają wówczas zwrot całej wpłaconej kwoty. Najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem szkolenia poinformujemy o tym uczestników telefonicznie lub mailowo.

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Hajduk; +48 12 422 18 84 w. 22; hajduk@mik.krakow.pl