szkolenia

Być jak cicerone – metodyka interpretacji dziedzictwa (kurs) PIĘCIODNIOWY, CERTYFIKOWANY KURS PROWADZONY W JĘZYKU POLSKIM, W OPARCIU O SCENARIUSZ WYPRACOWANY PRZEZ INTERPRET EUROPE

 • ZAPISY DO: 10 listopada 2019
 • KIEDY: 18–22 listopada 2019, godz. 9.00–17.00 18/11/2019 22/11/2019
 • GDZIE: Willa Decjusza ul. 28 Lipca 1943 17 A, 30-233 Kraków
 • CENA: 800 zł netto (plus należny podatek VAT)

Dobre oprowadzanie powinno poruszać zwiedzających, odnosić się do ich doświadczeń, zaciekawiać, prowokować do zadawania pytań i pogłębiania wiedzy. Jak więc stworzyć scenariusz oprowadzania, dzięki któremu będziemy budować głębsze relacje publiczności z prezentowanymi obiektami i niesionymi przez nie treściami?

Zapraszamy Państwa do udziału w pięciodniowym, certyfikowanym przez Interpret Europe, kursie Certified Interpretive Guide (CIG). Kurs będzie prowadzony w języku polskim, w oparciu o scenariusz wypracowany przez IE. Trenerami będą pracownicy programu Dynamika Ekspozycji Małopolskiego Instytutu Kultury – certyfikowani interpretatorzy dziedzictwa IE.

Program 40-godzinnego kursu zawiera działania praktyczne i dostarcza narzędzi, które pozwalają zamienić kontakt z obiektami dziedzictwa w ciekawe doświadczenie oraz kreować aktywną postawę różnych grup odbiorców. Ćwiczenia realizowane w ramach kursu stanowią inspirujące wyzwania, rozwijające kompetencje uczestników i wspierające kreatywność. Dzięki nim uczestnicy kursu będą mogli wypracować własne, zgodne z metodyką interpretacyjną, opowieści i scenariusze oprowadzania. Otrzymają też zadania certyfikacyjne, których wykonanie umożliwi otrzymanie oficjalnego certyfikatu sieci Interpret Europe.

Nie bez przyczyny patronem naszego programu, w ramach którego realizujemy szkolenie, uczyniliśmy archetypiczną postać włoskiego cicerone – zajmującego opowiadacza, który potrafi kierunkować uwagę, przykuwać wzrok, prowokować do myślenia, zarażać pasją, wzbudzać emocje i zachęcać do dialogu. W trakcie kursu będziemy rozwijać te właśnie umiejętności, które pozwalają „być jak cicerone”.

Dla kogo?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się oprowadzaniem po obiektach dziedzictwa, które chcą poznać nowe, pomocne w swojej pracy narzędzia – zarówno pracowników instytucji i organizacji takich jak muzea, parki narodowe i krajobrazowe, stowarzyszenia czy fundacje, jak i osoby indywidualne.

Podczas kursu:

 • zapoznamy się z metodyką interpretacji dziedzictwa,
 • będziemy tworzyć tematy łączące treści wystawy z szerszymi ideami,
 • przygotujemy scenariusze oprowadzania interpretacyjnego,
 • będziemy rozwijać kompetencje w zakresie oprowadzania angażującego grupę.

Prowadzący:

Piotr Idziak – absolwent kursu trenerskiego Certified Interpretive Guide Trainer (CIGT), członek zespołu Dynamika Ekspozycji Małopolskiego Instytutu Kultury. Autor scenariuszy wystaw muzealnych, ścieżek dziedzictwa, szlaków kulturowych i przewodników. Członek sieci profesjonalnych interpretatorów Interpret Europe.

dr Sebastian Wacięga – członek zespołu Dynamika Ekspozycji Małopolskiego Instytutu Kultury, certyfikowany interpretator dziedzictwa (Certified Interpretive Guide) w sieci Interpret Europe. Współautor książki Lokalne muzeum w globalnym świecie. Poradnik praktyczny. Współtwórca szkoleń, warsztatów i gier inspirowanych dziedzictwem (między innymi Chłopskiej Szkoły Biznesu, wyróżnionej w konkursie Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości).

Zainteresowanych udziałem w kursie prosimy o wypełnienie oraz podpisanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i przesłanie go w formie skanu na adres: cicerone@mik.krakow.pl do 10 listopada 2019 roku. Maksymalna liczba uczestników szkolenia – 12 osób.

Koszt szkolenia: 800 zł netto (plus należny podatek VAT).

Cena zawiera:

 • pięć dni kursu (w godzinach 9.00–17.00),
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat wydany przez Interpret Europe,
 • informację zwrotną od trenera, dotyczącą zadań certyfikacyjnych,
 • przerwy kawowe i obiady w trakcie kursu.

Cena nie zawiera:

 • kosztów zakwaterowania (uczestnicy organizują je we własnym zakresie),
 • składki członkowskiej Interpret Europe (uczestnicy wszystkich kursów certyfikowanych przez Interpret Europe zapisują się do sieci IE. Opłacenie składki jest warunkiem uczestniczenia w kursie i otrzymania certyfikatu. Szczegóły: http://www.interpret-europe.net/top/join.html).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie lub mailowo:
sekretariat MIK: +48 12 422 18 84 wewn. 11; cicerone@mik.krakow.pl

 

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, czyli MIK, ma siedzibę w Krakowie, przy ul. 28 lipca 1943 17C, 30-233. Zarządzamy Państwa danymi osobowymi.

Informacji na ten temat udziela Tomasz Włodarski. Pełni on rolę Inspektora Ochrony Danych, w skrócie IOD. Można do niego zadzwonić pod numer: +48 533 310 438 lub napisać wiadomość e-mail na adres: iod@mik.krakow.pl.

Państwa zwykłe dane, czyli adres e-mailowy, zebrane są w ramach zadania Działalność edukacyjna, prowadzonego przez MIK. Otrzymaliśmy je od Państwa lub zostały one w inny sposób upublicznione. Przetwarzamy je na podstawie artykułu 6., ustęp 1., litera c) ogólnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych.

Zobacz pełną klauzulę informacyjną (link do zewnętrznej strony)