szkolenia

Mamy gazetę (warsztaty)

  • KIEDY: 15–16 lutego 2017 15/02/2017 16/02/2017
  • GDZIE: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17 c, 30-233 Kraków
  • CENA:

Zapraszamy: pracowników lokalnych instytucji kultury i jednostek samorządu terytorialnego oraz członków organizacji pozarządowych, którzy zajmują się wydawaniem prasy o zasięgu lokalnym.

Kiedy:

15–16 lutego 2017 r., godz. 10.00–17.00

Gdzie:

siedziba Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie,
ul. 28 lipca 1943 17 c, 30-233 Kraków

Zakres warsztatów:

15 lutego: Gazeta lokalna – czym jest? Czym być może?

Moduł I: Konstytucyjne ograniczenia działalności tytułów prasowych wydawanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Podczas tego modułu porozmawiamy o roli gazet wydawanych przez samorządy z punktu widzenia zadań prasy w demokratycznym społeczeństwie oraz o ich relacji w stosunku do prywatnych mediów lokalnych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jakie granice określa prawo dla funkcjonowania tego typu wydawnictw oraz poznają przykłady rożnych praktyk wydawniczych. Uzyskają także informację o najnowszych ustaleniach Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz zdobędą wiedzę o działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich i rządu dotyczących prasy samorządowej.

Moduł I: Prawne aspekty prowadzenia tytułu prasowego
Podczas tego modułu opowiemy, jakie prawa i obowiązki ciążą na pracownikach samorządowych instytucji kultury jako na dziennikarzach i omówimy główne problemy prawne, z którymi zmagają się redakcje prasowe. Opowiemy o najważniejszych instytucjach prawa prasowego takich jak: sprostowanie, autoryzacja, tłumienie krytyki prasowej, ochrona tajemnicy dziennikarskiej czy obowiązek rejestracji tytułu prasowego. Przedstawimy zasady odpowiedzialności za publikowane materiały i możliwe sankcje, na które narażeni są dziennikarze, a także najistotniejsze wyzwania związane z prowadzeniem gazety w internecie. Powiemy także, skąd czerpać wiedzę o standardach rzetelności dziennikarskiej oraz o najnowszych trendach w polskim i międzynarodowym orzecznictwie w sprawach dotyczących mediów.
Pierwszy dzień szkoleniowy poprowadzą trenerzy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka: Dorota Głowacka i Adam Ploszka. Oboje są prawnikami programu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka: Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce i specjalizują się w problematyce ochrony wolności słowa, zarówno w mediach tradycyjnych, jak i tzw. nowych mediach. W ramach tego programu trenerzy udzielają pomocy prawnej dziennikarzom mediów ogólnopolskich i lokalnych, a także prowadzą działania edukacyjne i rzecznicze w tym obszarze. Biogramy.

16 lutego: Gazeta lokalna – jaka jest? Jaka być może?

Moduł I: Projektowanie czasopism
Podczas tego modułu uczestnicy dowiedzą się jak zaprojektować czasopismo, uwzględniając elementy stałe i powtarzające się. Zdobędą informacje o tym, jakie kryteria doboru wziąć pod uwagę w przypadku budowania informacji wizualnej. Dowiedzą się, jak sprawiać, aby czasopismo było przejrzyste pomimo wielości modułów. Zdobędą praktyczną wiedzę o projektowaniu makiety, dobieraniu odpowiednich krojów pisma, projektowaniu kolumny tekstowej i przygotowaniu ilustracji do druku.

Moduł II: Skład i łamanie czasopisma
Podczas tego modułu uczestnicy dowiedzą się, gdzie szukać inspiracji, materiałów i narzędzi do składu, na co zwracać szczególną uwagę, jak wykorzystywać możliwości programów, aby osiągać lepsze rezultaty, jak przygotowywać plik do druku, a także, między innymi, czym się różni półpauza od dywizu, czym jest spacja włoskowa i dlaczego wyrównywanie tekstu spacjami to nie jest najlepszy pomysł.

Moduł III: Gazeta jako strona www
Podczas tego modułu uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę, gdzie i w jaki sposób publikować gazety i inne zasoby online. Poznają też zalety oraz alternatywę dla e-wydań gazet w postaci publikacji dostępnych bezpośrednio przez strony www. Zdobędą wiedzę na temat tego, jak w łatwy sposób przenieść publikację na stronę www z wykorzystaniem systemu WordPress.
Drugi dzień szkoleniowy poprowadzą pracownicy MIK: Agnieszka Buława-Orłowska, Grzegorz Cygan i Marcin Hernas

Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową, dlatego maksymalna liczba uczestników szkolenia to 20 osób, a minimalna to 10.
Koszt szkolenia wynosi 200 PLN brutto od osoby za dwa dni. Nie przewidujemy zniżek za obecność tylko na jednym dniu szkoleniowym. Nie zapewniamy noclegu. W czasie szkolenia podamy poczęstunek.

Zgłoszenia proszę przysyłać na adres: szkolenia@mik.krakow.pl do 9 lutego 2017 r.

Wpłaty przyjmujemy przelewam na konto: 17 1060 0076 0000 3210 0016 2355
W tytule przelewu prosimy umieścić tytuł warsztaty.

Informacji udziela Anna Miodyńska, koordynatorka programu „Kultura w rozwoju”:
szkolenia@mik.krakow.pl, tel.: 604 104 443