publikacje

Zdrowie emocjonalne młodzieży. 10 wzmacniających praktyk

Dotykające na codziennie kryzysy – globalne i osobiste – wpływają na rozwój depresji u młodych ludzi, powodują pogłębianie niepokoju i lęku o przyszłość, wrażenie bezsensu i brak poczucia bezpieczeństwa fizycznego oraz emocjonalnego, wzmagają stres, są przyczyną deficytów relacji i poczucia braku przynależności, często rozpaczliwej samotności. Dlatego oddajemy w Wasze ręce małą publikację, w której staramy się zwrócić uwagę na to, że wspólna praca z młodymi ludźmi wymaga od nas refleksji i prób podejmowania działań, które wzmacniają ich kompetencję emocjonalną.

Proponujemy dziesięć krótkich praktyk (grupowych i indywidualnych), opartych na twórczym potencjale człowieka. Każda zawiera odwołanie do ważnej dla nas postawy, którą chcemy rozwijać we współpracy z młodymi ludźmi. Praktyki to zaproszenia do działania – zależy nam na tym, by były inspiracją do podejmowania kolejnych kroków. To nie cykl ćwiczeń, raczej zbiór różnorodnych możliwości, wskazówek do refleksji i działań wzmacniających kompetencję emocjonalną młodych ludzi. Można z nich czerpać dowolnie, nie traktując ich jak kolejnych punktów do zrealizowania w harmonogramie spotkań.

 

Zdajemy sobie sprawę, że żadna krótka praktyka nie sprawi, że zmienimy globalną rzeczywistość młodych ludzi. Ale zawsze może być pretekstem do budowania wspólnot, do głębokiej rozmowy, do poznawania siebie, do podjęcia aktywności na rzecz dobrostanu – własnego i innych.

Okładka publikacji z ilustracją zadowolonej dziewczyny z wyrastającymi z głowy roślinami