publikacje

Wolność krzepi (Dni Dziedzictwa 2018)

J. Kornhauser

Tą książką Jakub Kornhauser zabiera nas w podróż, jaka dotąd nam się nie przydarzyła. Przedzieramy się z nim przez gąszcz językowych zakrętasów, niczym pod mikroskopem bystrym okiem przyglądamy się ludzkim historiom, które prędzej czy później odnajdują swoje paralele w literaturze, czy filmie. I tylko kątem oka zauważamy jak gdzieś z boku przesuwają się jeden po drugim krajobrazy. Raz szybko, bo właśnie suniemy na rowerze do dolinki, innym znów razem mozolnie, gdy pedałujemy pod górkę. Mylą się nam już czasy. To mijamy miasta z ich stojącymi na baczność kominami, rytmicznymi układami fasad rozbudowujących się gmachów i kamienic, sunącymi pędem automobilami. To wsie, w których cicho przycupnęły kościoły i chałupy, z wolna przesuwają się furmanki. Ale Autor zachęca nas do tego, by bacznie przyglądać się każdemu metrowi pokonywanej trasy. Wypatrywać legowiska lisa i psotnych działań wiewiórek, nasłuchiwać czarciego chichotu dzięcioła zielonego, by nie prześlepić kozibrodu ni rzepienia, ostrożnia ni ukwapu, żeniszka ni dzianwy, by zapuścić się „w malinowe chruśniaki i łąki rajgrasowo-trzęślicowe, w siedliska borowe w wariancie sosnowo-dębowym, w wierzbowe zarośla, gdzie szafran spiski uśmiecha się sekretniej niż sama Gioconda.”

Książka została wydana w ramach XX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Jakub Kornhauser – poeta, tłumacz, eseista i literaturoznawca, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureat Nagrody im. Wisławy Szymborskiej za tomik prozy poetyckiej Drożdżownia w 2015 roku. Ostatnio wydał monografię Awangarda. Strajki, zakłócenia, deformacje (2017). Rowerzysta, szaradzista i taternik.


Nakład papierowy wyczerpany, książka dostępna tylko w wersji elektronicznej.

książka "Wolność krzepi" - na okładce czarno-biała fotografia z dziewczynkami pracującymi przy budowie kopca