publikacje

Raport ewaluacyjny podsumowujący program “Pierścień św. Kingi”

Dokument jest raportem ewaluacyjnym, podsumowującym Program Małopolskiego Instytutu Kultury o nazwie Pierścień św. Kingi, realizowanego w kolejnych rocznych edycjach w latach 2005-2009.