publikacje

nowa_huta. księga uwolnionych tekstów

nowa_huta. księga uwolnionych tekstów
Księga jest przede wszystkim zapisem spotkań, podczas których rozmawiano o życiu w Nowej Hucie. Ma formę kolażu. Tworzą go opinie, wizje, życiorysy, zdjęcia archiwalne, fragmenty gazet, a także subiektywna mapa, na której zaznaczono miejsca ważne dla Twórców Księgi. Forma kolażu została wybrana po to, żeby pokazać przenikanie się różnych wątków. Kolaż ten wydobywa też odmienne perspektywy spojrzenia na tę samą sprawę. Całość wreszcie jest tak zakodowana, że można czytać ją na wiele sposobów. Księga jest jednym z efektów projektu “nowa_huta.rtf” realizowanego przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie w ramach programu “Pamięć – dziedzictwo – społeczności lokalne”, który współfinansuje Unia Europejska (Kultura 2000).

Dostępna nieodpłatnie w Małopolskim Instytucie Kultury.