publikacje

Małopolska Wielu Kultur. Łemkowie

Polecamy Państwu materiały edukacyjne, stworzone głównie z myślą o nauczycielach szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dotyczą one kolejnej mniejszości z regionu Małopolski, tym razem Łemków. Niniejsza publikacja zapoznaje nas z historią tej grupy etnograficznej: przybliża teorie pochodzenia Łemków, przypomina o traumatycznych przeżyciach związanych z przesiedleniami w ramach Akcji „Wisła”, wreszcie zapoznaje nas z ich zwyczajami, tradycjami i obrzędowością. Ponadto w publikacji znajdą Państwo teksty źródłowe: wiersze oraz fragmenty prozy, które mogą posłużyć do przeprowadzenia zajęć na temat kultury łemkowskiej. Publikacja ta stanowi materiał uzupełniający dla nauczycieli biorących udział w projekcie Małopolska Wielu Kultur. Łemkowie.