publikacje

Jak dobrze zamówić PJM?

Zapewnienie tłumaczenia między językiem fonicznym a językiem migowym to jeden z najbardziej powszechnych sposobów realizowania dostępności. Zapotrzebowanie na tłumaczy i tłumaczki PJM jest ogromne, a ocena ofert i wybór jakościowego tłumaczenia nie są proste. Proponujemy rozwiązania wypracowane wspólnie z przedstawicielkami tłumaczy i tłumaczek, a także środowiska osób g/Głuchych, by ułatwić instytucjom pozyskanie usług jak najwyższej jakości.